News

Dobra jakość powietrza to lepsza praca płuc.

Zanieczyszczenie powietrza ma wiele szkodliwych skutków dla zdrowia, powodując około siedmiu milionów przedwczesnych zgonów rocznie na całym świecie. Dzieci są szczególnie podatne na skutki zanieczyszczenia powietrza, ponieważ ich układ oddechowy jest niedojrzały.
Jakość powietrza w Zabrzu, należy do najgorszych w Europie. We współpracy z polskimi naukowcami i badaczami zanieczyszczeń porównaliśmy czynność płuc i częstotliwość objawów oddechowych oraz alergicznych między dziećmi mieszkającymi w Zabrzu a dziećmi mieszkającymi w Gdyni.
Do badania zakwalifikowaliśmy dzieci w wieku 9–15 lat z obu miejscowości, które mogły wykonać spirometrię systemem AioCare.
Łącznie przebadaliśmy 258 dzieci z Gdyni i 512 dzieci z Zabrza.
Badanie wykazało, że dzieci w wieku szkolnym mieszkające w Zabrzu, w którym jakość powietrza należy do najgorszych w Europie, miały znacznie upośledzoną czynność płuc, na co wskazuje ich wartość pomiarów: FVC, FEV1 i PEF w porównaniu z ich rówieśnikami z Gdyni nad Bałtykiem. Ponadto dzieci w Zabrzu częściej niż dzieci w Gdyni cierpiały na sezonowy katar czy kaszel.
Badanie to wskazuje, że chroniczne zanieczyszczenie powietrza na Śląsku może mieć związek z upośledzeniem rozwoju dzieci w wieku przednastoletnim.
Mamy nadzieję, że nasze odkrycia będą motywować do działań na rzecz poprawy jakości powietrza na Śląsku, ponieważ lepsza jakość powietrza oznacza lepszą pracę płuc.

Chcesz wiedzieć więcej o naszych badaniach?
Sprawdź: https://www.mdpi.com/2077-0383/10/11/2375/htm

Najnowsze

Dla prasy

Potrzebujesz presspack?