News

Czy pacjenci umieją wykonać domową spirometrię za pomocą AioCare?

Journal of Asthma opublikował wyniki badania, którego celem była ocena zdolności pacjentów z astmą do wykonywania wysokiej jakości codziennych badań spirometrycznych za pomocą AioCare. Badanie wykazało, że domowa spirometria bez nadzoru jest bezpieczna i wykonalna u pacjentów z astmą. Większość pacjentów korzystała z urządzenia przez wszystkie dni badania, a prawie 90% wszystkich pacjentów osiągnęło pierwotny punkt końcowy. Nie wystąpiły żadne zdarzenia niepożądane związane z urządzeniem.

Abstrakt:

Wstęp: Samodzielne monitorowanie jest nowoczesnym rozwiązaniem zapobiegającym zaostrzeniom astmy. Przedstawione badanie miało na celu ocenę wykonalności i bezpieczeństwa zastosowania przenośnego spirometru do wykonywania spirometrii domowej, bez nadzoru, wśród pacjentów z astmą.

Metoda: W wieloośrodkowym, kohortowym, jednoramiennym, otwartym badaniu wzięło udział 86 pacjentów z kontrolowaną lub częściowo kontrolowaną astmą (41 kobiet, 38,6 ± 10,4 lat i 45 mężczyzn, 36,2 ± 12,1 lat). Po sesji treningowej pacjenci wykonywali codzienną spirometrię w domu, za pomocą mobilnego systemu spirometrii AioCare. Każde badanie spirometryczne zostało zarejestrowane i ocenione zgodnie z kryteriami poprawności i powtarzalności opisanymi w Standardach ATS/ERS. Pierwszorzędowy punkt końcowy zdefiniowano jako trzy lub więcej akceptowalnych badań w trakcie 7-dniowej obserwacji (+/- 1 dzień), w dowolnym tygodniu obserwacji w badaniu. System umożliwiał przegląd wyników pomiarów online przez lekarzy i pielęgniarki, w celu uzyskania informacji zwrotnych od pacjentów.

Wyniki: Spośród 78 pacjentów, którzy zrealizowali pełny protokół badania, 67 (86%) osiągnęło pierwszorzędowy punkt końcowy. Siedemdziesięciu pięciu (96%) uczestników prawidłowo wykonało przynajmniej jedno badanie spirometryczne, a 10 (13%) pacjentom udawało się wykonać poprawne badanie każdego dnia w ciągu trzytygodniowej obserwacji. Procent poprawnych badań spirometrycznych różnił się między ośrodkami badawczymi (p = 0,013). Ponowny trening był wymagany u 20 z 62 (32%) kwalifikujących się do niego pacjentów i był skuteczny u 8 osób (40%). Zadowolenie z systemu AioCare było wysokie, 90% respondentów oceniło go jako użyteczny i przyjazny dla użytkownika.

Wnioski: Badanie wykazało, że samokontrola astmy za pomocą mobilnego spirometru jest wykonalna, bezpieczna i zadowalająca dla pacjentów z astmą. Pozostaje do ustalenia, czy nienadzorowane przez technika domowe pomiary spirometryczne mogą poprawić wczesną diagnozę oraz wykrywać zaostrzenia lub utratę kontroli astmy.

Zapoznaj się z pełną publikacją: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02770903.2019.1709864

Najnowsze

Dla prasy

Potrzebujesz presspack?