Obsługa AioCare

Co to jest kryterium powtarzalności pomiarów?

Kryterium powtarzalności pomiarów polega na porównaniu wartości parametru FVC oraz FEV1 w dwóch pomiarach z najlepszymi wynikami. Aby kryterium powtarzalności pomiarów zostało spełnione, różnica między wartością parametru FVC oraz FEV1 w tych dwóch najlepszych pomiarach nie może być większa niż 150 ml.

Kontakt

Nadal masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: