Ich kann mich nicht mit dem Gerät AioCare verbinden.

Przy występowaniu problemów z połączeniem z urządzeniem AioCare należy posłużyć się poniższą instrukcją:

  • Zamknąć aplikację AioCare tak aby nie działała w tle.
  • Wyłączyć w urządzeniu mobilnym moduł Bluetooth oraz moduł GPS/Lokalizacji.
  • Wyłączyć urządzenie AioCare.
  • Uruchomić aplikację AioCare.
  • Przejść przez ścieżkę parowania/łączenia urządzenia z aplikacją i wykonywać instrukcje wyświetlane na ekranie.

 

Uwaga:

W celu zwiększenia prawdopodobieństwa połączenia się urządzenia z aplikacją zalecamy włączenie w urządzeniu mobilnym modułu GPS.

Kontakt

Sie haben noch Fragen?
Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an: