Ist das ein Plateau-Fehler?

Błąd Plateau pojawia się jeśli pomiar został zakończony przed zarejestrowaniem braku przepływu przez co najmniej 1 sekundę.

Kontakt

Sie haben noch Fragen?
Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an: