Was ist das Kriterium der Wiederholbarkeit der Messungen?

Kryterium powtarzalności pomiarów polega na porównaniu wartości parametru FVC oraz FEV1 w dwóch pomiarach z najlepszymi wynikami. Aby kryterium powtarzalności pomiarów zostało spełnione, różnica między wartością parametru FVC oraz FEV1 w tych dwóch najlepszych pomiarach nie może być większa niż 150 ml.

Kontakt

Sie haben noch Fragen?
Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an: