Wie kann man das Passwort in der App ändern?

Hasło można zmienić w ustawieniach aplikacji AioCare. Aby tego dokonać należy w menu bocznym kliknąć „Ustawienia“, a następnie kliknąć  „Zmiana hasła“. Aplikacja poprosi o wpisanie aktualnego oraz nowego hasła. Po spełnieniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa hasła należy zatwierdzić zmianę hasła klikając „Zmień hasło“. Aplikacja powiadomi odpowiednim komunikatem o zmianie hasła.

Uwaga:
Nowe hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków w tym przynajmniej:
– jedną dużą literę
– jedną małą literę
– jedną cyfrę
– jeden znak specjalny

Hasło można zmienić jedynie przy dostępie do internetu.
Kontakt

Sie haben noch Fragen?
Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an: