Poznaj lepiej nasze

Warunki prawne

 • Polityka Prywatności - Aplikacja Patient
 • Polityka Prywatności - Aplikacja Doctor
 • Polityka Prywatności - www
 • Umowa powierzenia danych
 • Regulamin - Aplikacja Patient
 • Regulamin - Aplikacja Doctor
 • Regulamin - Spirometria Domowa

Polityka Prywatności - Aplikacja Patient

Aby utworzyć nowe Konto, należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się”.

Nowe Konto dla Pacjenta

Na początku Aplikacja prosi o podanie emaila, który będzie traktowany jako unikalny User ID Pacjenta.

Podany adres emailowy będzie równocześnie używany do ewentualnego kontaktu z Pacjentem w sprawach obsługi jak i problemów technicznych aplikacji i urządzenia AioCare.

Aplikacja poprosi o podanie e-mail i unikalnego hasła.

Hasło musi zawierać przynajmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną dużą literę oraz małą literę, a także jeden znak specjalny i jedną cyfrę.

Po wypełnieniu danych należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się”.

Konto zostaje utworzone.

Po kliknięciu przycisku „Zaczynamy” Aplikacja przeniesie Użytkownika do kreatora, który krok po kroku będzie prosił o podanie danych.

Na podanego emaila zostaje wysłany z serwera automatyczny email w celu potwierdzenia rejestracji.

Użytkownik przed przeprowadzeniem badania musi potwierdzić Rejestrację poprzez kliknięcie w przycisk „Potwierdzam Adres” w wiadomości email, w innym przypadku Użytkownik nie będzie miał możliwości korzystania z pełnych funkcji Aplikacji (nie będzie mógł przeprowadzić żadnego badania). Potwierdzenie Rejestracji przez Użytkownika może nastąpić po zakończeniu ścieżki Rejestracji.

Nowe konto dla Pacjenta - uzupełnienie profilu

W kolejnym kroku aplikacja poprosi o podanie imienia i nazwiska Pacjenta.

Następnie Aplikacja poprosi o informacje takie jak:

 • płeć,
 • data urodzenia,
 • „Czy Pacjent pali papierosy?”
 • „Czy pacjent przyjmuje leki?”

Informacje te wykorzystywane są do wewnętrznych statystyk (bez powiązania z danymi osobowymi), a w przypadku powiązania z User ID do obliczeń parametrów spirometrycznych i ich wartości należnych.

Aplikacja poprosi o podanie numeru telefonu. Ten krok nie jest obowiązkowy. Podany numer telefonu posłuży za ewentualny kontakt w przypadku problemów technicznych z Aplikacją i urządzeniem AioCare.

Aplikacja w czasie korzystania przetwarza dane o lokalizacji. Dane te przetwarzane są na potrzeby świadczenia Usługi i mogą być wykorzystywane w celach statycznych (bez powiązania z danymi osobowymi).

Wszystkie dane zebrane z aplikacji przechowywane są w chmurze danych na serwerach platformy Microsoft Azure. Chmura Azure zapewnia bezpieczeństwo fizyczne serwerów, które są skolokowane w Data Center w Amsterdamie (Holandia).

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aby tego dokonać osoba ta musi skontaktować się z inspektorem ochrony danych – Panem Michałem Skalmierskim na adres emailowy: [email protected].

Polityka Prywatności - Aplikacja Doctor

Aby utworzyć nowe Konto, należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się”.

Nowe Konto dla Lekarza

Na początku Aplikacja prosi o podanie emaila, który będzie traktowany jako unikalny User ID Lekarza.

Podany adres emailowy będzie równocześnie używany do ewentualnego kontaktu z Pacjentem w sprawach obsługi jak i problemów technicznych aplikacji i urządzenia AioCare

Aplikacja poprosi o podanie e-mail i unikalnego hasła.

Hasło musi zawierać przynajmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną dużą literę oraz małą literę, a także jedna cyfra oraz znak specjalny.

Po wypełnieniu danych należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się”.

Konto zostaje utworzone.

Po kliknięciu przycisku „Zaczynamy” Aplikacja przeniesie Użytkownika do kreatora, który krok po kroku będzie prosił o podanie danych.

Na podanego emaila zostaje wysłany z serwera automatyczny email w celu potwierdzenia rejestracji.

Użytkownik przed przeprowadzeniem badania musi potwierdzić Rejestrację poprzez kliknięcie w przycisk „Potwierdzam Adres” w wiadomości email, w innym przypadku Użytkownik nie będzie miał możliwości korzystania z pełnych funkcji Aplikacji (nie będzie mógł przeprowadzić żadnego badania). Potwierdzenie Rejestracji przez Użytkownika może nastąpić po zakończeniu ścieżki Rejestracji.

Nowe konto dla Pacjenta

Lekarz może utworzyć Konto dla swojego Pacjenta.

Lekarz uzupełnia dane Pacjenta:

 • imię, nazwisko, e-mail,

Informacje te są wykorzystywane w celach informacyjnych.

 • płeć,
 • data urodzenia,
 • rasa,
 • wzrost i waga,

Informacje te są wykorzystywane do obliczeń parametrów spirometrycznych i ich wartości należnych (w powiązaniu z USER ID). Informacje te wykorzystywane są do wewnętrznych statystyk (bez powiązania z danymi osobowymi).

 • „Czy Pacjent jest palaczem?”
 • „Czy pacjent przyjmuje leki?”

Informacje te są wykorzystywane w celu informacyjnym dla lekarza (pozwalają ustalić w jakim stanie i w jakiej kondycji jest pacjent). Informacje te wykorzystywane są do wewnętrznych statystyk (bez powiązania z danymi osobowymi).

Aplikacja poprosi o podanie numeru telefonu. Ten krok nie jest obowiązkowy. Podany numer telefonu posłuży za ewentualny kontakt w przypadku problemów technicznych z Aplikacją i urządzeniem AioCare.

Aplikacja w czasie korzystania przetwarza dane o lokalizacji. Dane te przetwarzane są na potrzeby świadczenia Usługi i mogą być wykorzystywane w celach statycznych (bez powiązania z danymi osobowymi).

Wszystkie dane zebrane z aplikacji przechowywane są w chmurze danych na serwerach platformy Microsoft Azure. Chmura Azure zapewnia bezpieczeństwo fizyczne serwerów, które są skolokowane w Data Center w Amsterdamie (Holandia).

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aby tego dokonać osoba ta musi skontaktować się z inspektorem ochrony danych – Panem Michałem Skalmierskim na adres emailowy: [email protected].

Polityka Prywatności - www

Administratorem strony www.aiocare.com (dalej jako „Serwis”) jest Healthup S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 18 (00-105 Warszawa) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000520152, kapitał zakładowy 9 000,00 zł (wpłacony w całości), NIP 5252593396, Regon: 147381608, e-mail: [email protected]

Cookies

Co to są cookies?

Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane
w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu z Serwisem.

Cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie Twoich danych osobowych ani skontaktowania się z Tobą za pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zaznaczamy także, że zapis cookies nie umożliwia Usługodawcy ani osobom postronnym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia.

Jakiego rodzaju cookies przetwarzamy?

Korzystamy z tzw. cookies technicznych, które umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień i do tworzenia prostych statystyk Serwisu.

Korzystamy z innych cookies, w tym Google Analytics (https://www.google.com/analytics/terms/pl.html) oraz piksel Facebooka. Jest to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam. Prosimy o zapoznanie się
z https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

W jaki sposób mogę wyłączyć obsługę cookies?

Za pomocą ustawień swojej przeglądarki decydujesz o przetwarzaniu cookies. Jeżeli nie chcesz, aby cookies były przetwarzane możesz wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce).

Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej może wpłynąć na sposób wyświetlania się Serwisu.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

1. Postanowienia Ogólne

 • Na potrzeby niniejszej umowy (dalej jako „Umowa”), przyjmuje się, że o ile w Umowie odwołuje się do RODO należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88).
 • Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie (dalej jako “Umowa”). Przetwarzanie będzie wykonywane wyłącznie w ramach Umowy.
 • Zakres i rodzaj danych osobowych obejmuje dane widoczne po zalogowaniu się na Konto Lekarz. Za pośrednictwem Konta przetwarzane są przez Przetwarzającego dane osobowe Pacjentów Administratora (kategorie osób, których dane dotyczą).
 • Celem przetwarzania danych jest wyświetlanie i grupowanie danych osobowych
  w Aplikacji oraz wykonywanie kopii zapasowych przez Przetwarzającego.
 • Wszystkie dane osobowe przetwarzane w imieniu Administratora pozostają własnością Administratora lub/i odpowiednich podmiotów danych.
 • Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych na czas trwania umowy o korzystanie z usług i aplikacji AioCare.
 • Przetwarzający nie podejmuje żadnych jednostronnych decyzji dotyczących przetwarzania danych osobowych do innych celów, w tym decyzji dotyczących ich udostępniania stronom trzecim oraz okresu przechowywania danych.

2. Oświadczenia

 • Lekarz oświadcza, że jest administratorem a Przetwarzającym, że jest przetwarzającym, w rozumieniu RODO.
 • Administrator oświadcza również, że ma prawo dodać Konta Pacjentów.
 • Administrator zobowiązuje się, że dane osobowe widoczne na Koncie, którym zarządza, są przetwarzane zgodnie z prawem oraz z poszanowaniem praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 • Przetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje w celu wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie spełniało wymagania RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

3. Przesyłanie danych osobowych

 • Administrator wyraża zgodę na dostarczanie danych osobowych przez Przetwarzającego w zakresie i celu zgodnym z Umową do firm współpracujących z Przetwarzającym
  w Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie usług IT i odpowiednio poza Europejskim Obszarem Gospodarczym do Microsoft Azure.
 • Przetwarzający jest upoważniony w ramach Umowy do angażowania stron trzecich. Na wniosek Administratora Przetwarzający informuje Administratora o zaangażowanej stronie trzeciej / stronach. Każde przekazanie danych do państwa, które nie jest państwem członkowskim UE lub EOG, wymaga uprzedniej zgody Administratora i może nastąpić tylko wtedy, gdy szczególne warunki określone w art. 44 i nast. RODO zostały spełnione.

4. Zobowiązania Przetwarzającego

 • Przetwarzający zobowiązuje się, że:
 1. przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora (niniejszą umowę powierzenia) dotyczy to też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny,
 2. zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
 3. podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,
 4. przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO,
 5. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO – funkcjonalność w aplikacji,
 6. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO – funkcjonalności w aplikacji,
 7. według wyboru Administratora, usuwa lub zwraca wszystkie dane osobowe kontrolerowi po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem oraz usuwa istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub państwa członkowskiego wymaga przechowywania danych osobowych;
 8. udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia administratorowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
 • Przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem przekazane mu instrukcje naruszają RODO lub inne przepisy Unii lub państwa członkowskiego
  w zakresie ochrony danych ze względu na lokalizację odbiorcy.
 • Przetwarzający zgadza się, że w trakcie obowiązywania Umowy, w ramach swojej organizacji, będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w tym, ale nie ograniczając się do przetwarzania, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych adekwatnego do ryzyka i kategorii danych chronionych i udostępniania ich osobom nieupoważnionym, będzie prowadzić ewidencję osób ma prawo do przetwarzania powierzonych danych osobowych i zobowiązuje je do zachowania poufności.

5. Odpowiedzialność

 • Przetwarzający odpowiada wyłącznie za przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z Umową, zgodnie z instrukcjami Administratora i odpowiedzialnością Administratora. Przetwarzający nie ponosi odpowiedzialności za inne przetwarzanie danych osobowych, jednakże zobowiązuje się do przetwarzania w celach, które zostały zgłoszone przez Administratora do Przetwarzającego i przetwarzania przez strony trzecie.
 • Administrator oświadcza i gwarantuje, że uzyskał wyraźną zgodę lub/i posiada podstawę prawną do przetwarzania odpowiednich danych osobowych. Ponadto Administrator oświadcza i gwarantuje, że dane osobowe nie są pozyskane lub przetwarzane niezgodnie z prawem i jego działanie lub zaniechanie nie narusza żadnych praw osób trzecich. W tym kontekście Administrator zabezpiecza Przetwarzającego przed jakimkolwiek roszczeniem ze strony stron trzecich związane z przetwarzaniem danych osobowych bez wyraźnej zgody lub/i podstawy prawnej, do której przetwarzania zobowiązany jest Administrator.

6. Raportowanie o naruszeniach

 • W przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub naruszenia ochrony danych, o którym mowa w art. 4.12 RODO, Przetwarzający, w miarę swoich możliwości, powiadamia o tym Administratora niezwłocznie. Następnie Administrator określa, czy informować lub nie osób, których dane dotyczą lub/i odpowiednich organów regulacyjnych. Obowiązek zgłoszenia obowiązuje niezależnie od rodzaju wycieku. Przetwarzający dołoży wszelkich starań, aby dostarczone informacje były kompletne, poprawne i dokładne.
 • Jeżeli wymaga tego prawo lub/i regulacje, Przetwarzający współpracuje w zakresie powiadamiania odpowiednich organów lub/i podmiotów danych. Administrator pozostaje stroną odpowiedzialną za wszelkie zobowiązania ustawowe w tym zakresie.

7. Bezpieczeństwo

 • Przetwarzający dołoży starań, aby podjąć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne przeciwko utracie lub jakiejkolwiek formie bezprawnego przetwarzania (takiej jak nieuprawnione ujawnienie, pogorszenie, zmiana lub ujawnienie danych osobowych)
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych na mocy Umowy.
 • Przetwarzający nie gwarantuje, że środki bezpieczeństwa są skuteczne w każdych okolicznościach. Przetwarzający dołoży wszelkich starań, aby środki bezpieczeństwa były na rozsądnym poziomie, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy, wrażliwości danych osobowych i kosztów związanych ze środkami bezpieczeństwa.

8. Poufność

 • Wszystkie dane osobowe otrzymane przez Przetwarzającego od Administratora lub/i opracowane przez Przetwarzającego w ramach umowy podlegają obowiązkowi zachowania poufności w stosunku do stron trzecich.
 • Ten obowiązek zachowania poufności nie będzie miał zastosowania w przypadku, gdy Administrator wyraźnie zezwolił na dostarczenie takich informacji stronom trzecim, jeżeli dostarczenie informacji osobom trzecim jest zasadne z uwagi na charakter wniosku Survicate lub jeśli prawnym obowiązkiem Przetwarzającego jest udostępnianie informacji stronie trzeciej.

9. Audyt

 • W celu potwierdzenia zgodności z Umową, Administrator ma swobodę przeprowadzenia audytu poprzez wyznaczenie niezależnej strony trzeciej, która będzie zobowiązana do przestrzegania poufności w tym zakresie. Każdy taki audyt będzie zgodny z uzasadnionymi wymaganiami bezpieczeństwa Przetwarzającego i nie będzie kolidował nierozsądnie z działaniami biznesowymi Przetwarzającego.
 • Audyt może być przeprowadzony tylko wtedy, gdy istnieją konkretne podstawy do podejrzeń o niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych i nie wcześniej niż dwa tygodnie po przekazaniu przez Administratora pisemnego zawiadomienia Przetwarzającemu.
 • Ustalenia dotyczące przeprowadzonego audytu zostaną omówione i ocenione przez Strony i, w stosownych przypadkach, wdrożone odpowiednio w zależności od przypadku przez jedną ze Stron lub wspólnie przez obie Strony.
 • Koszty audytu pokryje Administrator.

10. Czas trwania

 • 10.1.    Umowa zawarta na czas posiadania Konta Lekarz w Aplikacji AioCare.
 • 10.2.    Umowa nie może zostać rozwiązana, jeżeli świadczona jest usługa dla Administratora.
 • 10.3.    Przetwarzający zapewnia pełną współpracę w zakresie zmiany i dostosowania Umowy

w przypadku nowych przepisów dotyczących prywatności.

11. Postanowienia końcowe

 • Umowa i jej wykonanie będą podlegały prawu polskiemu.
 • Wszelkie spory powstałe między Stronami w związku lub/i wynikające z Umowy będą przekazywane do właściwego sądu ze względu na siedzibę Przetwarzającego.
 • Logi i pomiary wykonane przez Przetwarzającego będą uważane za autentyczne, chyba że Administrator dostarczy przekonujący dowód, że jest inaczej.
 • Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okażą się nieważne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe uprawnienia, a Strony będą starały się zastąpić nieważne postanowienie ważnym postanowieniem odzwierciedlającym pierwotną wolę Stron.

Regulamin - Aplikacja Patient

 • 1. Definicje

   

 1. Aplikacja - Oprogramowanie, którego celem jest umożliwienie monitorowania parametrów oddechowych, w postaci objętości powietrza wydychanego do płuc.
 2. Materiały - materiały umieszczone w Aplikacji, które mogą być utworami/dziełami podlegającymi ochronie prawnoautorskiej, które mogą być zamieszczane przez Użytkownika albo odpowiednio Usługodawcę.
 3. Sklep - lokalizacja z której możliwe jest pobranie Aplikacji.
 4. Urządzenie mobilne – urządzenie końcowe Użytkownika, wykorzystujące technologię komunikacji krótkiego zasięgu Bluetooth Low Energy oraz system operacyjny iOS albo Android.
 5. Spirometr - przenośne urządzenie służące do badania pojemności płuc, łączące się ze Urządzeniem mobilnym za pomocą Bluetooth Low Energy .
 6. Konto - zbiór zasobów i ustawień Użytkownika, który dokonał Rejestracji w ramach Aplikacji. Dostęp do Konta możliwy jest po zalogowaniu.
 7. Rejestracja - czynność warunkująca założenie Konta w Aplikacji i późniejsze korzystanie z Usługi przez Użytkownika.
 8. Administrator Danych / Usługodawca - Healthup S.A, z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 18 (00-105 Warszawa) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000520152, kapitał zakładowy 9 000,00 zł (wpłacony w całości), NIP 5252593396, Regon: 147381608, e-mail: [email protected] .
 9. Użytkownik – Pacjent.
 10. Pacjent - osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji i dobrowolnie oraz samodzielnie monitoruje swoje parametry oddechowe przy użyciu Spirometru oraz Aplikacji i udostępnia wyniki do wglądu wybranemu przez siebie Lekarzowi. Pacjent jest konsumentem, tj. osobą fizyczną, która działa w celu pozostającym poza jego działalnością zawodową lub handlową.
 11. Lekarz - osoba fizyczna, wykonująca zawód lekarza, tj. zawód, który polega na obowiązku osobistego wykonywania z należytą starannością i w sposób niezależny czynności służących ochronie zdrowia i życia ludzi, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje potwierdzone uzyskanymi dokumentami uprawniającymi do zarobkowego udzielania świadczeń zdrowotnych określonego rodzaju w formach określonych przepisami prawa właściwymi dla Lekarza. Jest to osoba, która dokonała Rejestracji, korzystając z Aplikacji w celach związanych z wykonywanym zawodem Lekarza.
 12. Regulamin- niniejszy dokument.
 13. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
 14. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 15. osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Użytkownik i Usługodawca.
 16. Login – adres e-mail Użytkownika,
 17. Hasło – unikalny ciąg znaków spełniający wymagania techniczne narzucone przez Usługodawcę, wybrany przez Użytkownika, w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych,
 18. Oprogramowanie – autorskie skrypty w oparciu, o które działa Spirometr lub/i Aplikacja, będące własnością Usługodawcy.
 19. Notyfikacje – elektroniczna forma powiadomień, na temat Usługi, przesyłana do Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności.
 20. Polityka Prywatności – stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 21. dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej.
 22. siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), cyberataki (np. DDOS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe.
 23. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.
 24. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 25. dzień roboczy – liczony w godzinach od 9.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo dni urlopowych wskazanych przez Usługodawcę w Aplikacji.
 26. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • 2. Postanowienia ogólne

   

 1. Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Warunkiem świadczenia Usługi jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Usługa w ramach Aplikacji jest świadczona bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Czasem właściwym dla Usługodawcy jest CET (Central European Time).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 22 maja 2019 r.
 • 3. Wymagania techniczne

   

 1. Do prawidłowego świadczenia Usługi wymagane jest korzystanie ze Spirometru i Urządzenia Mobilnego, na którym Użytkownik jest zalogowany w Aplikacji.
 2. Możliwe jest korzystanie z Usługi w ograniczonym zakresie bez posiadania Spirometru zgodnie z funkcjonalnościami widocznymi w Aplikacji.
 3. Do prawidłowego działania Aplikacji wymagane jest korzystanie z Urządzenia Mobilnego wyposażonego w działającą technologię do bezprzewodowej komunikacji (3G, LTE, Wi-Fi).
 4. Wsparcie oraz pomoc techniczna świadczone jest przez Usługodawcę drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny po zalogowaniu na Konto lub/i przez adres e-mail: [email protected] . Wsparcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, świadczone jest w dni robocze.
 5. Usługodawca nie udziela wsparcia w zakresie działania lub/i użytkowania Spirometru na podstawie Regulaminu. Warunki pomocy technicznej lub/i innej formy wsparcia określone są w dokumentach dołączonych wraz ze sprzedanym Spirometrem.
 • 4. Korzystanie z Usługi (w tym zakres i rodzaj Usługi):

   

 1. Aby rozpocząć korzystanie z Usługi należy:
 2. pobrać Aplikację ze Sklepu (Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.healthup&hl=pl lub AppStore: https://itunes.apple.com/us/app/aiocare/id1256464210),
 3. dokonać Rejestracji,
 4. zaakceptować Regulamin,
 5. uruchomić link autoryzacyjny przesłany na podany adres poczty elektronicznej.
 6. Loginem w Aplikacji jest adres e-mail podany na etapie Rejestracji i na późniejszym etapie nie można go zmienić (Notyfikacje przychodzą także na ten adres e-mail). W razie zmiany adresu e-mail należy założyć nowe Konto i usunąć poprzednie.
 7. Dokonanie Rejestracji skutkuje utworzeniem Konta oraz umożliwia korzystanie z Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Hasło, o którym mowa w ust. 1 jest generowane przez Użytkownika przy czym, nie może być krótsze niż 8 (słownie: osiem) znaków.
 9. Domyślnie Aplikacja nie wylogowuje Użytkownika. Użytkownik może ręcznie się wylogować. W takim przypadku każde kolejne skorzystanie z Aplikacji przez Użytkownika wymaga podania Loginu oraz Hasła.
 10. Brak połączenia Aplikacji ze Spirometrem i Internetem skutkuje ograniczeniami w korzystaniu z Usługi, które są widoczne w Aplikacji.
 11. Usługodawca oferuje dostęp do Usługi, której celem jest umożliwienie monitorowania parametrów oddechowych, w postaci objętości powietrza wydychanego i wdychanego do płuc zarówno dla Pacjenta jak i Lekarza na zasadach zgodnych z Regulaminem. Usługa nie warunkuje postawienia diagnozy czy podjęcia określonych prób leczenia lub/i doboru leków. Lekarz podejmuje decyzje samodzielnie na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia. Usługa ma charakter wyłącznie pomocniczy i tak należy ją traktować. W przypadku potrzeby Lekarz powinien zlecić wykonanie badań przez Pacjenta.
 12. Usługa ma limity parametrów i funkcjonalności, które widoczne są w Aplikacji.
 13. Lekarz samodzielnie dodaje własne Materiały, które widoczne są później przez Pacjenta – np. zdjęcie Pacjenta, krótki opis Pacjenta i tagi . Usługodawca zastrzega, że nie monitoruje ani nie zatwierdza tych Materiałów.
 14. Usługa jest nieodpłatna.
 • 5. Zawarcie i rozwiązanie Umowy

   

 1. Umowa o korzystanie z Usługi zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą potwierdzenia Rejestracji (aktywacja linku). Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy poprzez usunięcie Konta, a po upływie tego okresu może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w takim sam sposób. Usunięcie Konta (rozwiązanie Umowy) następuje poprzez przesłanie żądania zawierającego Login Użytkownika droga mailową na adres e-mail: [email protected] . Użytkownik będzie musiał potwierdzić chęć usunięcia Konta i tym samym rozwiązania Umowy poprzez kliknięcie w link, który otrzyma jako wiadomość zwrotną. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą potwierdzenia chęci usunięcia Konta (aktywacja linku).
 3. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, co jest równoznaczne z usunięciem Konta i zapisanymi na nim Materiałami, w tym danymi osobowymi w sytuacji gdy Użytkownik narusza nałożone na niego prawa i obowiązki zgodnie z Regulaminem. W takiej sytuacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o rozwiązaniu Umowy na adres poczty elektronicznej podany w trakcie Rejestracji, wskazując przyczynę jej rozwiązania.
 • 6. Prawa i obowiązki Użytkownika

   

 1. Użytkownik ma prawo do:
 2. zarządzania swoim Kontem,
 3. korzystania z Aplikacji oraz Usługi zgodnie z Regulaminem,
 4. kierowania zapytań do działu pomocy technicznej lub/i wnoszenia reklamacji,
 5. odstąpienia od Umowy albo wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Użytkownik zobowiązuje się:
 7. posługiwać się Materiałami, danymi osobowymi lub/i odpowiednio innymi danymi, co do których ma pełne prawo posługiwania się nimi (nie mogą naruszać praw osób trzecich),
 8. uprzednio sprawdzić czy spełnia wymagania techniczne do korzystania z Usługi, w tym Aplikacji,
 9. nie korzystać z Usługi, w tym Aplikacji w sposób zakłócający funkcjonowanie Usługi lub/i Aplikacji,
 10. nie korzystać Usługi, w tym Aplikacji w sposób naruszający prawo,
 11. dbać o poprawność językową, unikać wulgaryzmów, nie umieszczać hiperłączy do stron internetowych, których zawartość może albo narusza postanowienia Regulaminu lub/i prawa.
 12. korzystać z Usługi, w tym Aplikacji zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. Zabrania się korzystania z Usługi w celu prowadzenia działalności terrorystycznej, sabotażowej bądź innej działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania deliktów, w tym w szczególności zamieszczania Materiałów obrażających jakiekolwiek osoby czy też naruszających ich prawa, zawierających groźby, inwektywy, propagujących nienawiść wobec osób lub/i zwierząt bądź w jakikolwiek sposób je szykanujących, zamieszczania Materiałów o charakterze pedofilskim, uwidoczniających lub/i propagujących przestępstwo, profanujących, obraźliwych, naruszających bądź mogących naruszać dobra osobiste bądź inne dobra prawnie chronione osób, zamieszczania Materiałów atakujących, poniżających lub/i popierających przemoc, zachęcających do popełnienia przestępstwa. Zabrania się ponadto zamieszczania przekazów reklamowych naruszających prawo (np. reklama niedozwolona), wykorzystywania Usługi do proponowania leczenia lub/i jakichkolwiek działań niedozwolonych prawem, jakiegokolwiek obrotu dostępem do Konta lub/i Kont (zarówno komercyjnego jak i niekomercyjnego),
 13. aktualizować Materiały lub/i dane, w tym dane osobowe poprzez wprowadzenie zmian na swoim Koncie,
 14. nie podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, osób trzecich lub/i uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników lu/ib osób trzecich,
 15. każdorazowo wraz z dodaniem Materiału udzielić licencji Usługodawcy, o której mowa w §10 ust. 5 Regulaminu,
 16. nie uzyskiwać dostępu do Kont innych Użytkowników (np. poprzez łamanie Haseł),
 17. nie generować nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępna jest Usługa,
 18. utrzymywać swoje Hasło w ścisłej tajemnicy,
 19. nie udostępniać innym Użytkownikom i osobom trzecim swojego Konta,
 20. korzystać z Usługi w ramach jednego swojego Konta.
 21. Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi z tytułu zawarcia Umowy nie mogą być przeniesione na inne podmioty lub/i osoby. Oznacza to, że Użytkownik nie może przekazać / odsprzedać / zbyć swojego Konta na rzecz innego podmiotu. Usługodawca jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika, który dokonał Rejestracji.
 22. Użytkownik dokonując Rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 • 7. Prawa i obowiązki Usługodawcy

   

 1. Usługodawca nie ingeruje w żadne Konto i zgromadzone na nim informacje, w tym dodawane Materiały za wyjątkiem gdy Użytkownik go o to poprosi z uwagi na problemy techniczne albo w przypadku procedury notice and take downokreślonej w §8 Regulaminu.
 2. Usługodawca ma prawo do:
 3. informowania Użytkowników, drogą elektroniczną (e-mail lub/i za pomocą Aplikacji) o nowych funkcjonalnościach Usługi lub/i ważnych powiadomieniach związanych z Usługą (Notyfikacje),
 4. pytać Użytkowników drogą elektroniczną (e-mail lub/i za pomocą Aplikacji) o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Aplikacji lub/i świadczonej Usługi lub/i działania pomocy technicznej. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet,
 5. badania sposobu korzystania z Usługi, w tym Aplikacji, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, rodzaj używanej przeglądarki, liczba kliknięć w określone zakładki itd.),
 6. według własnego uznania, zmienić właściwości, funkcjonalności Usługi, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanej Usługi na rzecz Użytkownika,
 7. wykorzystania Materiałów Użytkownika w ramach udzielanej przez Użytkownika licencji, o której mowa w §10 ust. 5 Regulaminu,
 8. zbierania i późniejszego wykorzystywania w celach badawczych, promocyjnych lub/i innych uznanych za właściwe i zgodne z prawem wyłącznie anonimowych danych, niezawierających danych osobowych, które przetwarzane są za pomocą Aplikacji.
 9. zablokowania Konta w przypadku rażącego naruszenia praw i obowiązków przez Użytkownika określonych w §6 Regulaminu. W takim przypadku dostęp do Konta tego Użytkownika jest tymczasowo zablokowany z winy Użytkownika do czasu złożenia wyjaśnień lub/i wyjaśnienia sprawy. W przypadku odnotowania ponownych naruszeń Usługodawca może wypowiedzieć Umowę. W takim wypadku blokada Konta nie wiąże się z obniżeniem jakości świadczonych Usług przez Usługodawcę a następuje wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i z winy Użytkownika. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
 10. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usługi w sposób stały i nieprzerywany.
 11. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Aplikacji z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika.
 12. Usługodawca może podejmować inne czynności i działania na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 8. Odpowiedzialność

   

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub/i zaniechania związane z korzystaniem z Konta. Korzystanie z Usługi, w tym Aplikacji nie stanowi porady, konsultacji lub/i diagnozy lekarskiej.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia Aplikacji i świadczonej przez siebie Usługi przed wystąpieniem jakichkolwiek działań niepożądanych. Usługodawca zaleca Użytkownikom:
 3. stosowanie programów zabezpieczających Urządzenie Mobilne i chroniących tożsamość,
 4. unikanie korzystania Usługi, w tym Aplikacji przy użyciu publicznych sieci dostępu do Internetu (np. publicznego WiFi) jak i przypadkowego sprzętu,
 5. niezapisywanie Loginu i Hasła,
 6. nieużywanie tak samo brzmiącego Loginu i Hasła do Konta,
 7. ustawienie Hasła innego niż zwroty oczywiste jak np. „admin123“ ; „qwerty123456 “ etc.
 8. ustawienie Hasła innego niż numer PESEL lub/i inny numer identyfikacyjny,
 9. nie podawania swojego Loginu i Hasła (Usługodawca nigdy o to nie prosi),
 10. sprawdzenie czy Aplikacja, którą pobrał i używa została pobrana zgodnie z §4 ust.1 Regulaminu.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 12. dane, w tym dane osobowe lub/i Materiały dodane przez Użytkownika,
 13. postawioną diagnozą lub/i diagnozy lub/i dobór leczenia przez Lekarza,
 14. problemy z działaniem Urządzenia Mobilnego Użytkownika lub/i Spirometru (problemy techniczne urządzeń rozpatrywane są na podstawie odrębnych dokumentów, np. gwarancyjnych),
 15. brak dostępu do komunikacji umożliwiającej połączenie Aplikacji ze Spirometrem albo ograniczenia w jej dostępności,
 16. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia Hasła do Konta Użytkownika, które nastąpiły z jego winy,
 17. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działań bądź jego zaniechań, w szczególności poprzez nieprawidłowe korzystanie z Usługi, w tym Aplikacji,
 18. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, który naruszył prawo bądź postanowienia Regulaminu, a któremu Usługodawca zablokował lub/i usunął Konto,
 19. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami Umowy, a na które nie miał wpływu Usługodawca,
 20. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,
 21. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, na skutek przekazania danych osobowych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania,
 22. linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzone przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron,
 23. z tytułu przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi, w tym dostępu do Aplikacji ze względu na czynności konserwacyjne lub/i związane z modyfikacją Aplikacji, o których Użytkownik został poinformowany (maksymalny czas trwania przerw to 6 w danym miesiącu kalendarzowym).
 24. Użytkownik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność korzysta z Usługi, w tym Aplikacji.
 25. Usługodawca nie ma wpływu na to w jaki sposób Użytkownik zarządza swoim Kontem oraz jakie Materiały i dane dodaje, jak wygląda komunikacja pomiędzy Użytkownikami oraz nie modyfikuje ich.
 26. Usługodawca w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych lub/i Materiałów objętych ochroną a dodanych przez Użytkownika, skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia sprawy i może zablokować Konto albo w ostateczności usunąć Konto jeżeli rozmiar szkody jest znaczny oraz odpowiednio nakaże usunięcie danych albo samodzielnie je usunie lub i przepisami prawa – procedura notice and take down.
 • 9. Dane osobowe

   

 1. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien podać swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, płeć, datę urodzenia.
 2. Administrator Danych szanuje prawo do prywatności Użytkowników i dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników.
 3. Poprzez ustawienia Aplikacji Użytkownik może ustawić dodatkowe zabezpieczenia w postaci kodu autoryzacji albo odczytu typu „touch id”.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
 5. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 6. zgodnie z Polityką Prywatności,
 7. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 8. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Administrator Danych korzysta z różnych rozwiązań informatycznych, które pozwalają na sprawniejszą komunikację oraz współpracuje z podmiotami wspierającymi go w procesach biznesowych i informatycznych (tzw. procesorzy danych) i są oni odbiorcami danych. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 11. Administrator Danych może powierzyć do przetwarzania dane osobowe zapisane w systemie teleinformatycznym Usługi przetwarzającemu mającemu siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz spełniającemu wymagania przewidziane prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej.
 12. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek rozwiązania Umowy.
 13. Usługodawca zastrzega, że przechowuje, przez okres czasu wymagany przepisami prawa, dane osobowe o Użytkowniku w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy stronami Umowy bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany.
 14. Dane nie będące danymi osobowymi a zawierające dane o sposobie użytkownika Aplikacji są przetwarzane przez Usługodawcę bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 15. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 16. Dane osobowe podawane w Aplikacji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych Użytkowników za wyjątkiem Lekarza zaakceptowanego przez Pacjenta. Pacjent dobrowolnie udostępnia mu te dane, w tym swoje dane osobowe. Lekarz może wprowadzić także dodatkowe dane pozyskane od Pacjenta, w tym inne dane osobowe. Lekarz w takim wypadku staje się odrębnym administratorem danych i odpowiada za ich przetwarzanie na zasadach określonych prawem, w tym jest zobowiązany do uzyskania od Pacjentów wymaganych przepisami prawa zgód, celem przetwarzania ich danych osobowych.
 17. Użytkownik otrzymuje Notyfikacje o ważnych informacjach od Usługodawcy. Częstotliwość przesyłanych Notyfikacji można ustawić po zalogowaniu do Konta.
 18. W dniu, w którym wypowiedzenie Umowy staje się skuteczne (do końca dnia, w którym nastąpiła aktywacja linku potwierdzającego usunięcie Konta), Konto jest usuwane i wszystkie Materiały oraz dane, w tym dane osobowe. Dane przetwarzane do celów, o których mowa w §8 ust. 2 pkt. f) nie są usuwane.
 19. Użytkownik uzupełniając profil w Aplikacji podaje informacje takie jak: płeć, data urodzenia, czy pali papierosy, czy przyjmuje leki. Informacje te wykorzystywane są do wewnętrznych statystyk (bez powiązania z danymi osobowymi), a w przypadku powiązania z User ID do obliczeń parametrów spirometrycznych i ich wartości należnych.
 20. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innych celach, odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika, w zakresie i celu wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 21. Więcej informacji o zasadach przetwarzania znajduje się pod adresem URL: https://aiocare.com/rodo .
 • 10. Własność intelektualna

   

 1. Wszelkie prawa do Oprogramowania, grafik lub/i baz danych jak i innych wprowadzonych do Aplikacji przez Usługodawcę należą do Usługodawcy.
 2. Zabrania się korzystania z Usługi, w tym Aplikacji w sposób naruszający uprawnienia Usługodawcy lub/i osób trzecich. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, Usługodawca podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.
 3. Oznaczenie “AioCare” w formie słownej i graficznej identyfikuje jeden z produktów Usługodawcy, który funkcjonuje w obrocie gospodarczym jako znak towarowy w bazie TMV pod numerem IR1422312 oraz 315551. “AioCare” jest nazwą handlową Usługodawcy.
 4. Zabronione jest rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody Usługodawcy jakichkolwiek elementów Aplikacji, w tym w szczególności logo “AioCare”. Użytkownikowi nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności intelektualnych.
 5. Użytkownik poprzez dodawanie każdorazowo Materiału za pośrednictwem Usługi, udziela na dany Materiał niewyłącznej licencji Usługodawcy, na czas trwania Umowy, na następujących polach eksploatacji niezbędnych do świadczenia Usługi:
 6. a) wprowadzenie do pamięci urządzenia elektronicznego (np. komputer), w tym serwerów systemów teleinformatycznych,
 7. b) trwałe lub/i czasowe utrwalanie lub/i zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości bądź w części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, w jakimkolwiek systemie, formacie i na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w tym m.in. drukiem, w sieciach teleinformatycznych, cyfrowo,
 8. c) publiczne lub/i niepubliczne udostępnianie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, nieodpłatnie bez względu na ograniczenia terytorialne, czasowe i językowe,
 9. d) publiczne lub/i niepubliczne rozpowszechnianie wszelkimi środkami przekazu bezprzewodowego jak i przewodowego służącymi do rozpowszechniania znaków, dźwięków lub/i obrazów, w sposób trwały lub/i czasowy, w jakiejkolwiek technologii, nieodpłatnie w miejscu i czasie wybranym przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie,
 10. e) usytuowanie w sieci w sposób pozwalający na jego obejrzenie przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie jak i przesłania na żądanie.
 11. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji przez czas trwania Umowy, wyłącznie w zakresie funkcjonalności udostępnionych mu przez Usługodawcę. Użytkownik nie uzyskuje jakichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej ponad te wyraźnie określone treścią Umowy.
 • 11. Reklamacje
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych ze świadczeniem Usługi, w tym korzystaniem z Aplikacji.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: [email protected] .
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
 4. a) Login,
 5. b) opis przedmiotu reklamacji.
 6. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail przypisany do Konta.
 • 12. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca udostępnia Regulamin przed dokonaniem Rejestracji oraz wysyła treść Regulaminu za pomocą trwałego nośnika. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie osoby, jeżeli ma ona problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu należy skontaktować się pisząc na adres e-mail: [email protected] .
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 3. O każdej, istotnej zmianie warunków Umowy, Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu. Usługodawca prześle stosowną wiadomość na adres e-mail Użytkownika.
 4. W przypadku, o którym mowa powyżej, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Nie zgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Użytkownika na świadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.
 5. Zmiana zakresu lub/i rodzaju Usług nie naruszająca Regulaminu nie stanowi istotnej zmiany warunków Umowy. Wprowadzenie opłat stanowi istotną zmianę warunków Umowy, ale zaczyna obowiązywać dopiero z chwilą wyrażenia akceptacji przez Użytkownika w formie zaznaczenia przycisku informującego o obowiązku zapłaty. W przypadku braku akceptacji Umowa zostaje rozwiązana chyba, że możliwe jest dalsze świadczenie Usługi bez opłat.
 6. Usługodawca świadczy Usługi polegające na przechowywaniu Materiałów i danych, w tym danych osobowych dodawanych przez Użytkowników. Usługodawca wyłącznie je przechowuje i umożliwia ich transmisję na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu z Usługodawcą i przesłania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.
 9. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 10. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). W takim przypadku prosimy o składanie skarg za pomocą strony: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL . Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można zleźć tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Regulamin - Aplikacja Doctor

 • 1. Definicje
 1. Aplikacja - Oprogramowanie, którego celem jest umożliwienie monitorowania parametrów oddechowych, w postaci objętości powietrza wydychanego do płuc.
 2. Materiały - materiały umieszczone w Aplikacji, które mogą być utworami/dziełami podlegającymi ochronie prawnoautorskiej, które mogą być zamieszczane przez Użytkownika albo odpowiednio Usługodawcę.
 3. Sklep - lokalizacja z której możliwe jest pobranie Aplikacji.
 4. Urządzenie mobilne – urządzenie końcowe Użytkownika, wykorzystujące technologię komunikacji krótkiego zasięgu Bluetooth Low Energy oraz system operacyjny iOS albo Android.
 5. Spirometr - przenośne urządzenie służące do badania pojemności płuc, łączące się ze Urządzeniem mobilnym za pomocą Bluetooth Low Energy .
 6. Konto - zbiór zasobów i ustawień Użytkownika, który dokonał Rejestracji w ramach Aplikacji. Dostęp do Konta możliwy jest po zalogowaniu.
 7. Rejestracja - czynność warunkująca założenie Konta w Aplikacji i późniejsze korzystanie z Usługi przez Użytkownika.
 8. Administrator Danych / Usługodawca - Healthup S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 18 (00-105 Warszawa) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000520152, kapitał zakładowy 9 000,00 zł (wpłacony w całości), NIP 5252593396, Regon: 147381608, e-mail: [email protected] .
 9. Użytkownik – Lekarz.
 10. Pacjent - osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji i dobrowolnie oraz samodzielnie monitoruje swoje parametry oddechowe przy użyciu Spirometru oraz Aplikacji i udostępnia wyniki do wglądu wybranemu przez siebie Lekarzowi. Pacjent jest konsumentem, tj. osobą fizyczną, która działa w celu pozostającym poza jego działalnością zawodową lub handlową.
 11. Lekarz - osoba fizyczna, wykonująca zawód lekarza, tj. zawód, który polega na obowiązku osobistego wykonywania z należytą starannością i w sposób niezależny czynności służących ochronie zdrowia i życia ludzi, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje potwierdzone uzyskanymi dokumentami uprawniającymi do zarobkowego udzielania świadczeń zdrowotnych określonego rodzaju w formach określonych przepisami prawa właściwymi dla Lekarza. Jest to osoba, która dokonała Rejestracji, korzystając z Aplikacji w celach związanych z wykonywanym zawodem Lekarza.
 12. Regulamin- niniejszy dokument.
 13. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
 14. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 15. osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Użytkownik i Usługodawca.
 16. Login – adres e-mail Użytkownika,
 17. Hasło – unikalny ciąg znaków spełniający wymagania techniczne narzucone przez Usługodawcę, wybrany przez Użytkownika, w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych,
 18. Oprogramowanie – autorskie skrypty w oparciu, o które działa Spirometr lub/i Aplikacja, będące własnością Usługodawcy.
 19. Notyfikacje – elektroniczna forma powiadomień, na temat Usługi, przesyłana do Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności.
 20. Polityka Prywatności – stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 21. dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej.
 22. siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), cyberataki (np. DDOS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe.
 23. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.
 24. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 25. dzień roboczy – liczony w godzinach od 9.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo dni urlopowych wskazanych przez Usługodawcę w Aplikacji.
 26. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Warunkiem świadczenia Usługi jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Usługa w ramach Aplikacji jest świadczona bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Czasem właściwym dla Usługodawcy jest CET (Central European Time).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 22 maja 2019 r.
 • 3. Wymagania techniczne
 1. Do prawidłowego świadczenia Usługi wymagane jest korzystanie ze Spirometru i Urządzenia Mobilnego, na którym Użytkownik jest zalogowany w Aplikacji.
 2. Możliwe jest korzystanie z Usługi w ograniczonym zakresie bez posiadania Spirometru zgodnie z funkcjonalnościami widocznymi w Aplikacji.
 3. Do prawidłowego działania Aplikacji wymagane jest korzystanie z Urządzenia Mobilnego wyposażonego w działającą technologię do bezprzewodowej komunikacji (3G, LTE, Wi-Fi).
 4. Wsparcie oraz pomoc techniczna świadczone jest przez Usługodawcę drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny po zalogowaniu na Konto lub/i przez adres e-mail: [email protected]. Wsparcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, świadczone jest w dni robocze.
 5. Usługodawca nie udziela wsparcia w zakresie działania lub/i użytkowania Spirometru na podstawie Regulaminu. Warunki pomocy technicznej lub/i innej formy wsparcia określone są w dokumentach dołączonych wraz ze sprzedanym Spirometrem.
 • 4. Korzystanie z Usługi (w tym zakres i rodzaj Usługi):
 1. Aby rozpocząć korzystanie z Usługi należy:
 2. pobrać Aplikację ze Sklepu (Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.healthup.doctor&hl=pl lub AppStore: https://itunes.apple.com/us/app/aiocare-pro/id1366288748),
 3. dokonać Rejestracji,
 4. zaakceptować Regulamin,
 5. uruchomić link autoryzacyjny przesłany na podany adres poczty elektronicznej.
 6. Loginem w Aplikacji jest adres e-mail podany na etapie Rejestracji i na późniejszym etapie nie można go zmienić (Notyfikacje przychodzą także na ten adres e-mail). W razie zmiany adresu e-mail należy założyć nowe Konto i usunąć poprzednie.
 7. Dokonanie Rejestracji skutkuje utworzeniem Konta oraz umożliwia korzystanie z Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Hasło, o którym mowa w ust. 1 jest generowane przez Użytkownika przy czym, nie może być krótsze niż 8 (słownie: osiem) znaków.
 9. Domyślnie Aplikacja nie wylogowuje Użytkownika. Użytkownik może ręcznie się wylogować. W takim przypadku każde kolejne skorzystanie z Aplikacji przez Użytkownika wymaga podania Loginu oraz Hasła.
 10. Brak połączenia Aplikacji ze Spirometrem i Internetem skutkuje ograniczeniami w korzystaniu z Usługi, które są widoczne w Aplikacji.
 11. Usługodawca oferuje dostęp do Usługi, której celem jest umożliwienie monitorowania parametrów oddechowych, w postaci objętości powietrza wydychanego i wdychanego do płuc zarówno dla Pacjenta jak i Lekarza na zasadach zgodnych z Regulaminem. Usługa nie warunkuje postawienia diagnozy czy podjęcia określonych prób leczenia lub/i doboru leków. Lekarz podejmuje decyzje samodzielnie na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia. Usługa ma charakter wyłącznie pomocniczy i tak należy ją traktować. W przypadku potrzeby Lekarz powinien zlecić wykonanie badań przez Pacjenta.
 12. Usługa ma limity parametrów i funkcjonalności, które widoczne są w Aplikacji.
 13. Lekarz samodzielnie dodaje własne Materiały, które widoczne są później przez Pacjenta – np. zdjęcie Pacjenta, krótki opis Pacjenta i tagi . Usługodawca zastrzega, że nie monitoruje ani nie zatwierdza tych Materiałów.
 14. Lekarz może dokonać Rejestracji Konta Pacjenta. W tym celu podaje dane swojego pacjenta: imię, nazwisko, e-mail, płeć, data urodzenia, rasa, wzrost, waga oraz informacje czy pacjent jest palaczem, czy przyjmuje leki. Numer telefonu można podać opcjonalnie podobnie jak tagi.
 15. Usługa jest nieodpłatna.
 • 5. Zawarcie i rozwiązanie Umowy
 1. Umowa o korzystanie z Usługi zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą potwierdzenia Rejestracji (aktywacja linku). Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy poprzez usunięcie Konta, a po upływie tego okresu może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w takim sam sposób. Usunięcie Konta (rozwiązanie Umowy) następuje poprzez przesłanie żądania zawierającego Login Użytkownika droga mailową na adres e-mail: [email protected] . Użytkownik będzie musiał potwierdzić chęć usunięcia Konta i tym samym rozwiązania Umowy poprzez kliknięcie w link, który otrzyma jako wiadomość zwrotną. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą potwierdzenia chęci usunięcia Konta (aktywacja linku).
 3. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, co jest równoznaczne z usunięciem Konta i zapisanymi na nim Materiałami, w tym danymi osobowymi w sytuacji gdy Użytkownik narusza nałożone na niego prawa i obowiązki zgodnie z Regulaminem. W takiej sytuacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o rozwiązaniu Umowy na adres poczty elektronicznej podany w trakcie Rejestracji, wskazując przyczynę jej rozwiązania.
 • 6. Prawa i obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownik ma prawo do:
 2. zarządzania swoim Kontem,
 3. korzystania z Aplikacji oraz Usługi zgodnie z Regulaminem,
 4. kierowania zapytań do działu pomocy technicznej lub/i wnoszenia reklamacji,
 5. odstąpienia od Umowy albo wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Użytkownik zobowiązuje się:
 7. posługiwać się Materiałami, danymi osobowymi lub/i odpowiednio innymi danymi, co do których ma pełne prawo posługiwania się nimi (nie mogą naruszać praw osób trzecich),
 8. uprzednio sprawdzić czy spełnia wymagania techniczne do korzystania z Usługi, w tym Aplikacji,
 9. nie korzystać z Usługi, w tym Aplikacji w sposób zakłócający funkcjonowanie Usługi lub/i Aplikacji,
 10. nie korzystać Usługi, w tym Aplikacji w sposób naruszający prawo,
 11. dbać o poprawność językową, unikać wulgaryzmów, nie umieszczać hiperłączy do stron internetowych, których zawartość może albo narusza postanowienia Regulaminu lub/i prawa.
 12. korzystać z Usługi, w tym Aplikacji zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. Zabrania się korzystania z Usługi w celu prowadzenia działalności terrorystycznej, sabotażowej bądź innej działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania deliktów, w tym w szczególności zamieszczania Materiałów obrażających jakiekolwiek osoby czy też naruszających ich prawa, zawierających groźby, inwektywy, propagujących nienawiść wobec osób lub/i zwierząt bądź w jakikolwiek sposób je szykanujących, zamieszczania Materiałów o charakterze pedofilskim, uwidoczniających lub/i propagujących przestępstwo, profanujących, obraźliwych, naruszających bądź mogących naruszać dobra osobiste bądź inne dobra prawnie chronione osób, zamieszczania Materiałów atakujących, poniżających lub/i popierających przemoc, zachęcających do popełnienia przestępstwa. Zabrania się ponadto zamieszczania przekazów reklamowych naruszających prawo (np. reklama niedozwolona), wykorzystywania Usługi do proponowania leczenia lub/i jakichkolwiek działań niedozwolonych prawem, jakiegokolwiek obrotu dostępem do Konta lub/i Kont (zarówno komercyjnego jak i niekomercyjnego),
 13. aktualizować Materiały lub/i dane, w tym dane osobowe poprzez wprowadzenie zmian na swoim Koncie,
 14. nie podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, osób trzecich lub/i uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników lu/ib osób trzecich,
 15. każdorazowo wraz z dodaniem Materiału udzielić licencji Usługodawcy, o której mowa w §10 ust. 5 Regulaminu,
 16. nie uzyskiwać dostępu do Kont innych Użytkowników (np. poprzez łamanie Haseł),
 17. nie generować nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępna jest Usługa,
 18. utrzymywać swoje Hasło w ścisłej tajemnicy,
 19. nie udostępniać innym Użytkownikom i osobom trzecim swojego Konta,
 20. korzystać z Usługi w ramach jednego swojego Konta.
 21. Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi z tytułu zawarcia Umowy nie mogą być przeniesione na inne podmioty lub/i osoby. Oznacza to, że Użytkownik nie może przekazać / odsprzedać / zbyć swojego Konta na rzecz innego podmiotu. Usługodawca jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika, który dokonał Rejestracji.
 22. Użytkownik dokonując Rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 • 7. Prawa i obowiązki Usługodawcy
 1. Usługodawca nie ingeruje w żadne Konto i zgromadzone na nim informacje, w tym dodawane Materiały za wyjątkiem gdy Użytkownik go o to poprosi z uwagi na problemy techniczne albo w przypadku procedury notice and take downokreślonej w §8 Regulaminu.
 2. Usługodawca ma prawo do:
 3. informowania Użytkowników, drogą elektroniczną (e-mail lub/i za pomocą Aplikacji) o nowych funkcjonalnościach Usługi lub/i ważnych powiadomieniach związanych z Usługą (Notyfikacje),
 4. pytać Użytkowników drogą elektroniczną (e-mail lub/i za pomocą Aplikacji) o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Aplikacji lub/i świadczonej Usługi lub/i działania pomocy technicznej. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet,
 5. badania sposobu korzystania z Usługi, w tym Aplikacji, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, rodzaj używanej przeglądarki, liczba kliknięć w określone zakładki itd.),
 6. według własnego uznania, zmienić właściwości, funkcjonalności Usługi, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanej Usługi na rzecz Użytkownika,
 7. wykorzystania Materiałów Użytkownika w ramach udzielanej przez Użytkownika licencji, o której mowa w §10 ust. 5 Regulaminu,
 8. zbierania i późniejszego wykorzystywania w celach badawczych, promocyjnych lub/i innych uznanych za właściwe i zgodne z prawem wyłącznie anonimowych danych, niezawierających danych osobowych, które przetwarzane są za pomocą Aplikacji.
 9. zablokowania Konta w przypadku rażącego naruszenia praw i obowiązków przez Użytkownika określonych w §6 Regulaminu. W takim przypadku dostęp do Konta tego Użytkownika jest tymczasowo zablokowany z winy Użytkownika do czasu złożenia wyjaśnień lub/i wyjaśnienia sprawy. W przypadku odnotowania ponownych naruszeń Usługodawca może wypowiedzieć Umowę. W takim wypadku blokada Konta nie wiąże się z obniżeniem jakości świadczonych Usług przez Usługodawcę a następuje wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i z winy Użytkownika. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
 10. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usługi w sposób stały i nieprzerywany.
 11. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Aplikacji z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika.
 12. Usługodawca może podejmować inne czynności i działania na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 8. Odpowiedzialność
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub/i zaniechania związane z korzystaniem z Konta. Korzystanie z Usługi, w tym Aplikacji nie stanowi porady, konsultacji lub/i diagnozy lekarskiej.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia Aplikacji i świadczonej przez siebie Usługi przed wystąpieniem jakichkolwiek działań niepożądanych. Usługodawca zaleca Użytkownikom:
 3. stosowanie programów zabezpieczających Urządzenie Mobilne i chroniących tożsamość,
 4. unikanie korzystania Usługi, w tym Aplikacji przy użyciu publicznych sieci dostępu do Internetu (np. publicznego WiFi) jak i przypadkowego sprzętu,
 5. niezapisywanie Loginu i Hasła,
 6. nieużywanie tak samo brzmiącego Loginu i Hasła do Konta,
 7. ustawienie Hasła innego niż zwroty oczywiste jak np. „admin123“ ; „qwerty123456 “ etc.
 8. ustawienie Hasła innego niż numer PESEL lub/i inny numer identyfikacyjny,
 9. niepodawania swojego Loginu i Hasła (Usługodawca nigdy o to nie prosi),
 10. sprawdzenie czy Aplikacja, którą pobrał i używa została pobrana zgodnie z §4 ust.1 Regulaminu.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 12. dane, w tym dane osobowe lub/i Materiały dodane przez Użytkownika,
 13. postawioną diagnozą lub/i diagnozy lub/i dobór leczenia przez Lekarza,
 14. problemy z działaniem Urządzenia Mobilnego Użytkownika lub/i Spirometru (problemy techniczne urządzeń rozpatrywane są na podstawie odrębnych dokumentów, np. gwarancyjnych),
 15. brak dostępu do komunikacji umożliwiającej połączenie Aplikacji ze Spirometrem albo ograniczenia w jej dostępności,
 16. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia Hasła do Konta Użytkownika, które nastąpiły z jego winy,
 17. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działań bądź jego zaniechań, w szczególności poprzez nieprawidłowe korzystanie z Usługi, w tym Aplikacji,
 18. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, który naruszył prawo bądź postanowienia Regulaminu, a któremu Usługodawca zablokował lub/i usunął Konto,
 19. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami Umowy, a na które nie miał wpływu Usługodawca,
 20. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,
 21. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, na skutek przekazania danych osobowych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania,
 22. linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzone przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron,
 23. z tytułu przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi, w tym dostępu do Aplikacji ze względu na czynności konserwacyjne lub/i związane z modyfikacją Aplikacji, o których Użytkownik został poinformowany (maksymalny czas trwania przerw to 6 w danym miesiącu kalendarzowym).
 24. Użytkownik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność korzysta z Usługi, w tym Aplikacji.
 25. Usługodawca nie ma wpływu na to w jaki sposób Użytkownik zarządza swoim Kontem oraz jakie Materiały i dane dodaje, jak wygląda komunikacja pomiędzy Użytkownikami oraz nie modyfikuje ich.
 26. Usługodawca w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych lub/i Materiałów objętych ochroną a dodanych przez Użytkownika, skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia sprawy i może zablokować Konto albo w ostateczności usunąć Konto jeżeli rozmiar szkody jest znaczny oraz odpowiednio nakaże usunięcie danych albo samodzielnie je usunie lub i przepisami prawa – procedura notice and take down.
 • 9. Dane osobowe
 1. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien podać swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, płeć, datę urodzenia.
 2. Administrator Danych szanuje prawo do prywatności Użytkowników i dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Załącznik nr 2 określa umowę powierzenia na podstawie, której Lekarz powierza dane Pacjentów, którym zakłada Konto w Aplikacji.
 3. Poprzez ustawienia Aplikacji Użytkownik może ustawić dodatkowe zabezpieczenia w postaci kodu autoryzacji albo odczytu typu „touch id”.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
 5. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 6. zgodnie z Polityką Prywatności,
 7. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),,
 8. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Administrator Danych korzysta z różnych rozwiązań informatycznych, które pozwalają na sprawniejszą komunikację oraz współpracuje z podmiotami wspierającymi go w procesach biznesowych i informatycznych (tzw. procesorzy danych) i są oni odbiorcami danych. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 11. Administrator Danych może powierzyć do przetwarzania dane osobowe zapisane w systemie teleinformatycznym Usługi przetwarzającemu mającemu siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz spełniającemu wymagania przewidziane prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej.
 12. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek rozwiązania Umowy.
 13. Usługodawca zastrzega, że przechowuje, przez okres czasu wymagany przepisami prawa, dane osobowe o Użytkowniku w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy stronami Umowy bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany.
 14. Dane nie będące danymi osobowymi a zawierające dane o sposobie użytkowania Aplikacji są przetwarzane przez Usługodawcę bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 15. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 16. Dane osobowe podawane w Aplikacji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych Użytkowników za wyjątkiem Lekarza zaakceptowanego przez Pacjenta. Pacjent dobrowolnie udostępnia mu te dane, w tym swoje dane osobowe. Lekarz może wprowadzić także dodatkowe dane pozyskane od Pacjenta, w tym inne dane osobowe. Lekarz w takim wypadku staje się odrębnym administratorem danych i odpowiada za ich przetwarzanie na zasadach określonych prawem, w tym jest zobowiązany do uzyskania od Pacjentów wymaganych przepisami prawa zgód, celem przetwarzania ich danych osobowych.
 17. Użytkownik otrzymuje Notyfikacje o ważnych informacjach od Usługodawcy. Częstotliwość przesyłanych Notyfikacji można ustawić po zalogowaniu do Konta.
 18. W dniu, w którym wypowiedzenie Umowy staje się skuteczne (do końca dnia, w którym nastąpiła aktywacja linku potwierdzającego usunięcie Konta), Konto jest usuwane i wszystkie Materiały oraz dane, w tym dane osobowe. Dane przetwarzane do celów, o których mowa w §8 ust. 2 pkt. f) nie są usuwane.
 19. Użytkownik uzupełniając profil w Aplikacji podaje informacje takie jak: płeć, data urodzenia. Informacje te wykorzystywane są do wewnętrznych statystyk (bez powiązania z danymi osobowymi), a w przypadku powiązania z User ID do obliczeń parametrów spirometrycznych i ich wartości należnych.
 20. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innych celach, odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika, w zakresie i celu wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 21. Więcej informacji o zasadach przetwarzania znajduje się pod adresem URL: https://aiocare.com/rodo .
 • 10. Własność intelektualna
 1. Wszelkie prawa do Oprogramowania, grafik lub/i baz danych jak i innych wprowadzonych do Aplikacji przez Usługodawcę należą do Usługodawcy.
 2. Zabrania się korzystania z Usługi, w tym Aplikacji w sposób naruszający uprawnienia Usługodawcy lub/i osób trzecich. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, Usługodawca podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.
 3. Oznaczenie “AioCare” w formie słownej i graficznej identyfikuje jeden z produktów Usługodawcy, który funkcjonuje w obrocie gospodarczym jako znak towarowy w bazie TMV pod numerem IR1422312 oraz 315551. “AioCare” jest nazwą handlową Usługodawcy.
 4. Zabronione jest rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody Usługodawcy jakichkolwiek elementów Aplikacji, w tym w szczególności logo “AioCare”. Użytkownikowi nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności intelektualnych.
 5. Użytkownik poprzez dodawanie każdorazowo Materiału za pośrednictwem Usługi, udziela na dany Materiał niewyłącznej licencji Usługodawcy, na czas trwania Umowy, na następujących polach eksploatacji niezbędnych do świadczenia Usługi:
 6. a) wprowadzenie do pamięci urządzenia elektronicznego (np. komputer), w tym serwerów systemów teleinformatycznych,
 7. b) trwałe lub/i czasowe utrwalanie lub/i zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości bądź w części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, w jakimkolwiek systemie, formacie i na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w tym m.in. drukiem, w sieciach teleinformatycznych, cyfrowo,
 8. c) publiczne lub/i niepubliczne udostępnianie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, nieodpłatnie bez względu na ograniczenia terytorialne, czasowe i językowe,
 9. d) publiczne lub/i niepubliczne rozpowszechnianie wszelkimi środkami przekazu bezprzewodowego jak i przewodowego służącymi do rozpowszechniania znaków, dźwięków lub/i obrazów, w sposób trwały lub/i czasowy, w jakiejkolwiek technologii, nieodpłatnie w miejscu i czasie wybranym przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie,
 10. e) usytuowanie w sieci w sposób pozwalający na jego obejrzenie przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie jak i przesłania na żądanie.
 11. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji przez czas trwania Umowy, wyłącznie w zakresie funkcjonalności udostępnionych mu przez Usługodawcę. Użytkownik nie uzyskuje jakichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej ponad te wyraźnie określone treścią Umowy.
 • 11. Reklamacje
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych ze świadczeniem Usługi, w tym korzystaniem z Aplikacji.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: [email protected].
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
 4. a) Login,
 5. b) opis przedmiotu reklamacji.
 6. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail przypisany do Konta.
 • 12. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca udostępnia Regulamin przed dokonaniem Rejestracji oraz wysyła treść Regulaminu za pomocą trwałego nośnika. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie osoby, jeżeli ma ona problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu należy skontaktować się pisząc na adres e-mail: [email protected].
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 3. O każdej, istotnej zmianie warunków Umowy, Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu. Usługodawca prześle stosowną wiadomość na adres e-mail Użytkownika.
 4. W przypadku, o którym mowa powyżej, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Nie zgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Użytkownika na świadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.
 5. Zmiana zakresu lub/i rodzaju Usług nie naruszająca Regulaminu nie stanowi istotnej zmiany warunków Umowy. Wprowadzenie opłat stanowi istotną zmianę warunków Umowy, ale zaczyna obowiązywać dopiero z chwilą wyrażenia akceptacji przez Użytkownika w formie zaznaczenia przycisku informującego o obowiązku zapłaty. W przypadku braku akceptacji Umowa zostaje rozwiązana chyba, że możliwe jest dalsze świadczenie Usługi bez opłat.
 6. Usługodawca świadczy Usługi polegające na przechowywaniu materiałów i danych, w tym danych osobowych dodawanych przez Użytkowników. Usługodawca wyłącznie je przechowuje i umożliwia ich transmisję na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu z Usługodawcą i przesłania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.
 9. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 10. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Lekarzem rozpatrywane są przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

AioCare Spirometria online REGULAMIN

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika. Warunkiem świadczenia Usługi jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2021 r.
 3. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Administrator Danych / Usługodawca – Healthup S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 18 (00-375 Warszawa) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000520152, kapitał zakładowy 166 755,00 ZŁ (wpłacony w całości), NIP 5252593396, Regon: 147381608, e-mail: [email protected]
  2. Aplikacja AioCare Patient - Oprogramowanie, którego celem jest umożliwienie monitorowania parametrów oddechowych, w postaci objętości powietrza wydychanego z płuc.
  3. Sklep - lokalizacja, z której możliwe jest pobranie Aplikacji. Aplikacja jest do pobrania ze Sklepu (Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.healthup&hl=pl lub AppStore: https://itunes.apple.com/us/app/aiocare/id1256464210 ). Szczegółowe informacje w oparciu o jakie wersje systemów operacyjnych działa Aplikacja AioCare Patient znajdują się w jej regulaminie.
  4. Spirometr - przenośne urządzenie służące do badania pojemności płuc, łączące się z Urządzeniem mobilnym za pomocą Bluetooth Low Energy .
  5. Usługa – usługa wsparcia technicznego dla przeprowadzenia spirometrii online w domu oraz wypożyczenia spirometru.
  6. Użytkownik / Ty - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zakupiła usługę AioCare Spirometria online,
  7. Regulamin - niniejszy dokument.
  8. Polityka Prywatności – stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
  9. Dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej.
  10. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), cyberataki (np. DDOS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe.
  11. Zewnętrzny Kanał Płatności – zewnętrzny operator PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)- regulamin dostępny pod adresem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale. x=pl_PL .
  12. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Wymagania techniczne

 1. Użytkownik powinien korzystać z urządzenia z dostępem do sieci Internet w celu zamówienia Usługi. Skorzystanie ze Spirometru jest możliwe po pobraniu Aplikacji AioCare Patient ze Sklepu.
 2. Usługodawca gwarantuje wsparcie oraz pomoc techniczną w zakresie zamawiania Usług oraz działania Spirometru. W razie pytań prosimy o kontakt e-mail: [email protected]

III. Zakres i rodzaj świadczonych Usług

 1. Usługodawca nie świadczy usługi medycznej i nie przeprowadza konsultacji online.
 2. Użytkownik przeprowadza spirometrię samodzielnie, a Usługodawca umożliwia wypożyczanie Spirometru oraz wsparcie techniczne w zakresie wykonywania spirometrii przy pomocy Spirometru.
 3. Użytkownik umawia termin Usługi i opłaca ją, następnie Usługodawca wysyła Spirometr. Użytkownik gdy otrzyma Spirometr może wykonać pomiar testowy lub poczekać na umówioną godzinę z technikiem w celu przeprowadzenia pomiar
 4. Użytkownik ma prawo wykonać jeden pomiar w ramach realizacji Usługi. Wykonanie pomiaru uważa się zakończenie realizacji Usługi.
 5. Po wykonaniu pomiaru, Użytkownik widzi w Aplikacji swój wynik. Wynik może zostać omówiony przez lekarza jeżeli Użytkownik zakupi taką konsultację.

IV. Wsparcie i asysta techniczna

 1. Użytkownik w dniu zakupienia Usługi wybiera termin asysty technicznej online w zakresie uzyskania pomocy dotyczącej uruchomienia i zasad działania Spirometru.
 2. Technik w czasie asysty technicznej nie przeprowadza badania ani nie wykonuje pomiarów. Wszelkie czynności wykonywane przez Użytkownika w ramach asysty technicznej są wykonywane wyłącznie przez Użytkownika i na jego odpowiedzialność.
 3. Użytkownik nie może przełożyć wybranego terminu asysty technicznej. W przypadku nieobecności Użytkownika jest on zobowiązany do ponownego wyboru terminu asysty technicznej i jego zakupu. W przypadku jeżeli Użytkownik poinformuje Usługodawcę z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin poprzez e-mail: [email protected] o niemożności jego udziału w asyście technicznej to Użytkownik może nieodpłatnie zarezerwować inny termin, który jest dostępny. Nieodpłatna rezerwacja, o której mowa w zdaniu poprzednim możliwa jest do dokonania tylko raz.
 4. Skorzystanie z asysty technicznej wymaga połączenia z dostępem do sieci Internet oraz kliknięcia w link otrzymany na adres e-mail Użytkownika.
 5. Asysta techniczna jest częścią usług wsparcia technicznego. W ramach wsparcia technicznego Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia problemów lub potencjalnych błędów działania Usługi o jakich poinformuje go Użytkownik albo jakie zostaną zarejestrowane przez Spirometr i wysłane do Usługodawcy. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności na temat zakresu zbieranych danych oraz ich przetwarzania przez Usługodawcę.

V. Zwroty

 1. Po wykonaniu pomiaru, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Spirometru bez dołączonych akcesoriów: klips na nos oraz filtr antybakteryjny. Spirometr należy zapakować do dołączonego pudełka oraz odesłać do Usługodawcy w ciągu 48 godzin.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu Spirometru w stanie niepogorszonym (nie innym niż wynikającym ze zwykłego użycia) po wykonaniu pomiaru. Zwrot Spirometru do Usługodawcy uważa się za zakończenie realizacji Usługi w zakresie wypożyczenia Spirometru.
 3. Do opakowania ze Spirometrem dołączona jest etykieta zwrotna, która jest ważna przez 30 dni. Jeżeli Użytkownik nie odeśle urządzenia w tym czasie, zobowiązany jest do samodzielnego pokrycia kosztów wysyłki.

VI. Czas trwania Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności przez Użytkownika.
 2. Użytkownik ma prawo w ciągu 14 dni od dokonania płatności odstąpić od Umowy o jej świadczenie bez podania przyczyny pod warunkiem, że nie odbyła się asysta techniczna oraz nie odpakował Spirometru i jego elementów (odpakowanie jest równoznaczne z możliwością użycia i tym samym z użyciem. Jeżeli Spirometr lub jego elementy zostały rozpakowane to Użytkownik nie ma prawa odstąpić od Umowy ze względu na ochronę zdrowia.
 3. Użytkownik nie ma prawa odstąpić od Umowy jeżeli został przeprowadzona asysta techniczna z uwagi na wykonanie Usługi za wyraźną zgodą konsumenta. Wzór odstąpienia od Umowy znajduje się w załączniku. Można przesłać go e-mailem: [email protected] .

VII. Opłaty

 1. Usługodawca pobiera opłatę zgodnie z ceną widoczną na etapie składania zamówienia.
 2. Płatność realizowana jest przez Zewnętrzny Kanał Płatności.
 3. Płatność jest jednorazowa.

VIII. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem na własny użytek.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do zwrotu Spirometru po wykonaniu pomiaru zgodnie z pkt. V (Zwroty).
 3. Użytkownik nie może korzystać ze Spirometru w innym celu niż do wykonania pomiaru.
 4. Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi nie mogą być przeniesione na innych Użytkowników lub/i osoby trzecie.

IX. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Właścicielem Spirometru pozostaje Usługodawca.
 2. Usługodawca nie przekazuje praw własności do Spirometru i ma prawo do roszczeń względem Użytkownika jeżeli Użytkownik nie dokona zwrotu Spirometru.

X. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem ze Spirometru oraz z Usługi.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Użytkownika lub osoby trzeciej (w tym technika lub lekarza) oraz płatności realizowane w ramach Zewnętrznego Kanału Płatności i sposobu przetwarzania danych, w tym danych osobowych przez Zewnętrzny Kanał Płatności.
 3. Użytkownik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność korzysta ze Spirometru i Usługi.
 4. Usługodawca nie ma wpływu na to w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Spirometru oraz Usługi.
 5. Zewnętrzny Kanał Płatności odpowiada za przetwarzanie i ochronę danych osobowych oraz innych danych przekazywanych mu przez Użytkownika.

XI Reklamacje

Reklamacje prosimy składać, w terminie 30 dni od dnia odnotowania szkody, (np. wadliwego działania Usługi) drogą elektroniczną do pomocy technicznej: [email protected] W zgłoszeniu należy wskazać:

 • Login
 • możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce wystąpienia),
 • ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji,
 • jeżeli reklamacja dotyczy błędu na fakturze, prosimy o podanie jej numeru.Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.

XII Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz ochronie prywatności znajdują się w Polityce Prywatności.

XIII. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa do Spirometru należą do Usługodawcy.
 2. Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji do Spirometru, w tym jego

  dekonstrukcji.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.
 2. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 3. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). W takim przypadku prosimy o składanie skarg za pomocą strony: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL . Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można zleźć tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php


Zał.1 Wzór odstąpienia od Umowy

__________________________ Imię i nazwisko

__________________________ __________________________ Adres

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja .....................................niniejszym informuję o odstąpieniu od Umowy, na świadczenie Usługi i wypożyczenia Spirometru, zawartej na podstawie Regulaminu z dnia 24.05.202124.

Data zawarcia Umowy1.............................................................................................

1 data dokonania płatności

____________________________ Miejscowość, data

.......................................... Podpis

Healthup S.A

ul. Twarda 18 00-375 Warszawa

Zał. 1 Polityka Prywatności

 1. Polityka Prywatności obowiązuje od 24.05.2021r.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Usługodawca: Healthup S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 18 (00-375 Warszawa) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000879497, kapitał zakładowy 166 755,00 zł (wpłacony w całości), NIP 5252593396, Regon: 147381608, e-mail: [email protected] .
 3. Wszystkie dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych lub dbania o prywatność prosimy o kontakt [email protected]

Cel przetwarzania: Realizacja Usługi

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO

Zakres danych: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, lub inne jakie podasz w tym dane na temat używania Urządzenia (dane o stanie zdrowia)

Okres przetwarzania: Dane są przetwarzane od momentu wypełnienia formularza wypożyczenia (nie dotyczy danych o stanie zdrowia gdyż te są przetwarzane dopiero z chwilą rozpoczęcia używania Urządzenia), następnie przez czas trwania Umowy i realizację Usługi, a po jej rozwiązaniu dane osobowe są archiwizowane na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres czasu przewidzianym przepisami prawa dla tego typu roszczeń.

Odbiorcy: Współpracownicy, pracownicy oraz firmy świadczące usługi IT dla Usługodawcy mają dostęp do danych wyłącznie na potrzeby realizacji procesu.

Cel przetwarzania:

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. f RODO

Rozpatrzenie reklamacji

Zakres danych: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, lub inne jakie podasz

Okres przetwarzania: Dane są przetwarzane od momentu złożenia reklamacji, następnie przez czas jej rozpatrywania, a po jej zakończeniu dane osobowe są archiwizowane na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres czasu przewidzianym przepisami prawa dla tego typu roszczeń.

Odbiorcy: Współpracownicy, pracownicy oraz firmy świadczące usługi IT dla Usługodawcy mają dostęp do danych wyłącznie na potrzeby realizacji procesu.


 1. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Polityki Prywatności, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 2. Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (informacje o ofertach, promocjach, wydarzeniach, nowościach itp.) od Healthup SA e-mailem to podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych jest Healthup SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 18, 00-375 Warszawa. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (można wysłać informację na adres e-mail: [email protected] ). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, (cel pierwotny). Jednakże po cofnięciu zgody przetwarzanie odbywa się dalej na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (cel wtórny). Przetwarzanie w celu wtórnym ogranicza się jedynie do przechowywania informacji o udzieleniu zgody oraz jej cofnięciu przez czas określony przepisami prawa w zakresie dochodzenia roszczeń. Administrator korzysta z różnych rozwiązań informatycznych, które pozwalają na sprawniejszą komunikację oraz współpracuje z podmiotami wspierającymi go w procesach biznesowych i informatycznych (tzw. procesorzy danych) i są oni odbiorcami danych. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.