Ist das ein Fehler bei der Exspirationszeit?

Błąd czasu wydechu pojawia się jeśli pomiar został zakończony przed upływem 6 sekund od wykrycia wydechu przez aplikację.

Kontakt

Sie haben noch Fragen?
Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an: