News

AioCare: pozytywny wynik audytu recertyfikacyjnego

AioCare wraz z aplikacjami mobilnymi i panelem dla lekarza specjalisty pozytywnie przeszedł audyt recertyfikujący przeprowadzony przez TÜV NORD Polska Sp. z o. o. na koniec roku 2019. Urządzenie utrzymało znak CE, potwierdzający kolejny raz spełnienie wymagań zasadniczych określonych w Dyrektywie Medycznej 93/42/EEC w odniesieniu do wyrobów medycznych. W ostatnim czasie pracowaliśmy nad rozwojem panelu dla lekarzy specjalistów, dzięki któremu będą mogli oni prowadzić spersonalizowaną terapię pacjentów, w oparciu o wiarygodne, domowe pomiary spirometryczne płuc. Utrzymaliśmy również certyfikację systemu zarządzania ISO 13485:2016 – System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, spełniając tym samym międzynarodowe normy bezpiecznego wytwarzania urządzeń medycznych. Jest to szczególnie istotne w świetle zmian regulacyjnych, które ma wprowadzić Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. Naszym celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i wysokiej jakości naszych wyrobów oraz ich zgodność z najnowszymi przepisami prawa. Już przygotowujemy się na nadchodzące wraz z MDR zmiany.

Najnowsze

Dla prasy

Potrzebujesz presspack?