News

AioCare wspiera austriackie badanie kliniczne nowego leku na astmę.

System AioCare jest wykorzystywany jako narzędzie samokontroli domowej w prospektywnym, obserwacyjnym badaniu kohortowym dotyczącym leku na ciężką astmę eozynofilową, produkowanego przez jeden ze światowych koncernów farmaceutycznych. Do badania zostanie zrekrutowanych pięćdziesięciu dorosłych pacjentów z rozpoznaniem ciężkiej astmy eozynofilowej (zdefiniowanej przez eozynofilię we krwi ≥300 komórek / μl i co najmniej trzy zaostrzenia astmy w poprzednim roku). W celu sprawdzania stanu pacjentów Szpital Uniwersytecki w Wiedniu wspólnie ze Szpitalem Hietzing w Wiedniu zakupiły 50 urządzeń AioCare wraz z dostępem do aplikacji mobilnych i panelem dla badaczy. Badanie będzie trwało dwanaście miesięcy, a jego cel to sprawdzenie skuteczności nowego leku i ocena jego wpływu na poprawę jakości życia pacjentów z ciężkimi przypadkami astmy eozynofilowej. Jednym z parametrów oceny ich stanu jest wynik codziennego pomiaru FEV-1 (forced expiratory volume in one second- pierwszosekundowej wartości wydechowej).

Rekrutacja pacjentów trwa od listopada 2019 r. Do połowy stycznia udało się włączyć do badania 17 pacjentów, którzy wykonali 580 badań, spośród których 176 wykazało stany obturacji płuc. Przeprowadzane badanie jest próbą i sprawdzeniem możliwości przeprowadzenia wspólnego badania klinicznego na większej grupie pacjentów przez obie placówki badawcze. Za cały proces odpowiedzialni są austriaccy badacze, Prof. Dr. Marco Idzko, z Wydziału Pneumonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Wiedniu oraz Prof. Dr. Wolfgang Pohl, z Oddziału Chorób Oddechowych i Płuc Szpitala Hietzing w Wiedniu.
– W prowadzonym badaniu wykorzystujemy system AioCare w celu sprawdzenia codziennego, udokumentowanego poziomu parametru FEV-1 przed i po zastosowaniu badanego leku. Wybraliśmy AioCare, ponieważ jest to najmniej uciążliwa forma samokontroli domowej dla naszych pacjentów. Dodatkowo, ich wyniki widzimy w czasie rzeczywistym w panelu, do którego mamy dostęp. To znacznie automatyzuje cały proces. – mówi Prof. Marco Idzko.

Astma dotyka obecnie około 315 milionów ludzi na całym świecie i przewiduje się, że do 2020 roku osiągnie ponad 400 milionów (GINA 2018, Chanez P, Humbert M. Eur Respir Rev 2014; 23: 405–07). Mimo że większość chorych na astmę można kontrolować za pomocą standardowego leczenia podtrzymującego (duże dawki ICS / LABA +/- LAMA), istnieje pewna podgrupa pacjentów, którzy pozostają niekontrolowani. U znacznej części pacjentów z ciężką astmą uporczywa eozynofilia jest cechą niekontrolowanej astmy. Eozynofilia we krwi i drogach oddechowych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zaostrzeń astmy, dużym obciążeniem objawami
i zaburzeniami czynności płuc. W związku z tym wykazano, że nowe metody leczenia, takie jak leki anty-IL-5 / anty-IL-5R zmniejszające stężenia eozynofili, prowadzą do zmniejszenia zaostrzeń astmy, kontroli objawów
i poprawy funkcji płuc (Humbert M. Lancet Respir Med. 2018 Jan; 6 ( 1): 7-8). Celem tego badania jest ocena wczesnej skuteczności klinicznej, tolerancji i bezpieczeństwa nowego leku w rzeczywistej praktyce klinicznej.

Najnowsze

Dla prasy

Potrzebujesz presspack?